Koulutuspolku

Realaizerin käyttöönottokoulutus rakentuu käytännönläheisesti hankkeen tai projektin tavoitteiden ympärille. Määritämme, mitä ohjelmalla pitää simuloida, ja mihin mennessä pitää olla valmista. Välitavoitteet rytmittävät oppimispolkua. Lopussa katsomme, miten käyttöönotto sujui, ja millä askelmerkeillä jatkamme eteenpäin.

Koulutuksen vaiheet

Kick-off

Ohjelman käytön aloitus
 • Koulutustarjonnan ja asiakastuen esittely
 • Tavoitteiden määritys
 • Aikataulutus
 • Käyttöönoton aloitus

Klinikka

Tehtäväkohtainen tuki
 • Räätälöity koulutus
 • Käyttöönoton seuranta
 • Ongelmatilanteet

Verkkovalmennus

Omatahtinen oppiminen
 • Luennot
 • Harjoitustaltioinnit

Luotain-vaihe

Palaute ja seuraavat askeleet
 • Keskustelu ja raportit
 • Palaute ja ideat
 • Seuraavat askeleet

Mitä käyttöönotto vaatii?

 • Säännöllinen aika harjoittelulle. Käyttöönotto vie aikaa, joka pitää aikatauluttaa.
 • Sitoutuminen tavoitteisiin. Käyttöönoton prosessiin pitää sitoutua ja siihen pitää saada aikaa, jotta se onnistuu.
 • Käyttöönoton seuranta. Varmistamme, että käyttöönotto etenee ja autamme haasteiden kanssa.
 • Kokonaisuus haltuun askel kerrallaan. Välitavoitteet rytmittävät oppimispolkua.