Kannattavuus-moduuli

Valinnainen harjoitus
LAAJUUS

1,5 tuntia

VIDEOT

3 kpl

LUENNOITSIJA

Riku Mäkinen

Kenelle?

Tämä Kannattavuus-moduulin harjoitus sopii sinulle, joka haluat oppia, miten lasketaan kiinteistön investointiarvo, tavoitevuokra ja tuottoaste, sekä mitä nämä tunnusluvut kertovat kiinteistön tai hankkeen kannattavuudesta.

Voit osallistua harjoitukseen, kun osaat kirjautua Haahtela TVD® -palveluun sekä valita siinä oikean tilin ja kiinteistön.

Harjoituksen seuraaminen on helpointa, jos olet jo katsonut TVD Simulaatiomalli -luennon ja sinulla on yleisen tason ymmärrys kiinteistöarvioinnin ja kassavirtalaskennan peruskäsitteistä ja -periaatteista.

Harjoituskokonaisuus